Rødkær Gruppes historie

29/08-1957 Holdt en forældre kreds møde på Kroen for at få oprette en Spejdertrop i Rødkærsbro.
Der blev valgt et forældreråd der blev ledet af T.W. Jensen og Gartner Gedsted.
Jørgen Wraa blev valgt til tropsfører og man bestemte at starte med 1 patrulje med
Ole T.W. Jensen som patruljeføre.
01/10-1957 Indvies den istandsatte hytte på Klosterhøj, som Sølvsmed Kloster Kjellerup havde lånt
spejderne gratis.
September 1960 Ole T.W. Jensen ny tropsfører.
Oktober 1960  Må man sige farvel til Klosterhøj. Der blev nu indrettet 2 lokaler på loftet af Læge Gissels garage.
Februar 1963 Er troppen på 29 mand.
21/09-1963 Lægges grundstenen til Spejderhuset bag ved 2E Ellegaard fabrik.
28/03-1965 Indvies huset.
  Egentlig var der også nogle få piger der startede en lille klub, hvor de skiftes til at holde
møderene ved hinanden.
Læge Gissel lærte dem førstehjælp, og Ole T.W. Jensen lærte dem at lave bål og binde knob.
De fik el lille lokale ovenpå fabrikken Navtek.
Ole kontaktede Pigespejderne i Kjellerup og derved blev hyggeklubben til en spejder-
gruppe i Rødkærsbro under Kjellerup.
Efter at drengene flyttede i det nye spejderhus fik pigerne lokalerne hos Gissel og hans
datter Mette Gissel blev første trops-leder.
1969  Efter en pause startede drengene op igen under ledelse af
John Kirkegaard og Else Marie Laursen.
1970   Hold de igen op p.g.a manglende tilslutning
1972   Hold pigerne op af samme årsag
23/8-1978   Samleds en gruppe voksne for at drøfte muligheden for at oprette en spejderflok.
Mødet foregik i spejderhytten.
Ved et senere møde vælges Karin Nedergaard til gruppebestyrelseformand,
Jens C. Jensen til gruppeleder og Kari Bødker til kasserer.
Januar 1985   Bliver gruppen nødt til at at flytte fordi fabrikken skal udvide der hvor hytten lå.
Det sker dog ikke lige med det samme. 
Heldigvis har trops-leder Vagn Kristensen købt den gamle Brugs i Brandstrup.
Han tilbyder nu at Spejderne sammen med Hjemmeværenet kan få gode lokaler. 
Huset hedder fremover BRUGSEN
31/1-1985   Elvi Throne bliver formand
21/5-1987   Henning Thomsen starter som kasserer
7/4-1988   Afvikles det gamle spejderhus
9/2-1989   Pia Johannesen bliver formand
18/2-1992   Karin Pedersen afløser Vagn som gruppeleder
23/2-1993   Keld Birch overtager gruppeleder posten
26/2-1995   Jens Karl Glerup vælges til ny gruppeformand
26/2-1995   Karin Pedersen kommer tilbage som gruppeleder
18/2-1996   Tina Kristensen bliver kasserer
1/1-1998   Gruppens lejemål bliver opsagt p.g.a. salg af Brugsen.
Nu bliver der søgt og fundet fabrik – Trio på Søndergade i 
Rødkærsbro.
28/3-1998   Flyttede gruppen og Hjemmeværnet der ned.
25/10-1999   Omgivelserne ved Trio var ikke spejder egnet, men heldigvis
blev gruppen af kommunegartneren gjort opmærksom på en
fritidsgrund øst for Østervænget.
En dejlig ugeneret plad hvor der blev opstillet 2 små hytter og
senere en bålhytte. Dejligt sted dog, men minus lys og vand. 
8/2-1999   Anni Andersen ny gruppeformand og Anette Steffansen ny kasserer
1/1-2004   Lars Madsen bliver gruppeleder
1/2-2004   Preben Andersen bliver gruppeformand og Kirsten Møller kasserer
1/3-2007   Eva Jensen bliver gruppeformand
1/3-2008  Gitte Sørensen bliver gruppeformand og Hanne Birkjær kasserer
1/3-2010  Per Madsen bliver gruppeformand
5/3-2013  Charlotte Høgedal bliver kasserer
24/2-2014 Jørgen Eriksen bliver formand og Gitte Mørk Vestergaard kasserer
24/2-2014  Marianne og Steffen deler gruppelederposten
1/3-2014  Pga. diverse fugt problemer på Trio, bliver der kigget på andre egnet
lokaler til spejderne, der laves en aftale med Hanne og Henry Johannesen
på Søndergade 14 Rødkærsbro, om leje af lokaler i deres gamle værksted bygning,
senere døbt “Reden”
   
   
   
   
 

Comments are closed.